สวดวนไป 14 คาถา ในชีวิตประจำวัน คาถาเรียกเงิน คาถาความรัก คาถากันผี

สวดวนไป 14 คาถา ในชีวิตประจำวัน คาถาเรียกเงิน คาถาความรัก คาถากันผี

รวมบทสวด คาถา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวดทุกวัน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

รวม คาถา และบทสวด ในชีวิตประจำวัน

รวมบทสวด คาถา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวดทุกวัน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งคาถาเรียกโชคลาภเงินทอง คาถาความรัก คาถาสุขภาพ คาถากันผี กันสัตว์ร้าย ไปจนถึงคาถาคลอดลูกง่าย

คาถาต่อรองเจ้าหนี้

 • คาถาต่อรองเจ้าหนี้

คาถาดลใจให้เจ้าหนี้ใจอ่อน ขอผ่อนปรน เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

คาถาเจรจาสำเร็จ

 • คาถาคุยกับลูกค้าราบรื่น

คาถาเจรจาสำเร็จ ใช้สำหรับเสกน้ำล้างหน้าตอนเช้า ก่อนออกไปคุยงานกับลูกค้า จะช่วยให้เจรจาราบรื่น สำเร็จตามที่หวังไว้

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโม พุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ

คาถาสมัครงาน

 • คาถาสมัครงาน

คาถาสร้างความประทับใจ ช่วยให้การสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี เพิ่มเสน่ห์ เพิ่มความน่าสนใจ เพิ่มโอกาสการได้งาน

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

คาถาเมตตามหานิยม

 • คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเมตตามหานิยม เจ้านายรักใคร่เอ็นดู เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้สวดทุกวันก่อนออกจากบ้าน

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

คาถาค้าขายรุ่ง

 • คาถาค้าขายรุ่ง

คาถาทำมาค้าขายดี เหมาะกับเซลล์ พ่อค้าแม่ค้า เจรจาค้าขายรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

(ตั้งนะโม 3 จบ) อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

คาถามัดใจ

 • คาถามัดใจ

คาถาทำให้เขารักเขาหลง เสกให้คนรักคิดถึงอยู่เสมอ ใช้สวดก่อนนอน

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

คาถาเพิ่มเสน่ห์

 • คาถาทำให้เขารักตอบ

คาถาเพิ่มเสน่ห์ ใช้เสกดอกไม้ก่อนให้คนที่ชอบ เมื่อเขารับไปและสูดดม เขาก็จะรักเราตอบ

(ตั้งนะโม 3 จบ) โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถาป้องกันภัย

 • คาถากันขโมย

คาถาป้องกันภัย กันไฟไหม้ กันขโมน ใช้สวดภาวนากับทราย 7 จบ จากนั้นทำไปโปรดรอบบ้านทั้ง 8 ทิศ

ปันจะมาเร ชิโณนาโถ ปัตโตสัมโพทิมุตตะมัง อะรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา

คาถากันผี

 • คาถากันผี

คาถากันผีสางนางไม้ ใช้สวดเวลากลัวผี วิญญาญจะไม่รบกวน ไม่เข้าใกล้

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถากันงู

 • คาถากันงู

คาถากันสัตว์ร้าย งูพิษ ใช้สวดเวลาเข้าป่า พื้นที่รกชัน หรือเวลาเจองู จะช่วยให้ปลอดภัย สัตว์ร้ายไม่เข้ามาทำอันตราย

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

คาถากันหมา

 • คาถากันหมา

คาถาปิดปากสุนัข กันหมาดุ ใช้สวดภาวนาเวลาเจอหมาที่ดุ ๆ หมาเห่าไม่หยุด จะช่วยให้หมาไม่มาทำร้าย

นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ อุอะมะ

คาถาเรียกเงิน

 • คาถามหาลาภ

คาถาเรียกเงิน เรียกโชคลาภ ใช้สวดตอนเช้า 3 จบ และก่อนนอน 3 จบ ช่วยเรียกทรัพย์ เสกเงินเข้ากระเป๋า

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขับรถ

 • คาถาขับรถ

คาถาไม่หลับใน สำหรับคนที่ขับรถ ใช้สวดก่อนขับรถ ก่อนเดินทางไกล ช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

(ตั้งนะโม 3 จบ) เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง

คาถาคลอดลูกง่าย

 • คาถาคลอดลูกง่าย

คาถาคลอดง่าย สวดขณะลูบครรภ์ ช่วยให้คลอดง่าย สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยโตหัง ภคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 สถานที่ขอแฟนในกรุงเทพ กราบไหว้ซะ จะได้ไม่นก!

สักยันต์จิ้งจก สุดยอดยันต์มหาเสน่ห์ อยากได้เงิน อยากได้ผู้ ต้องสักแบบไหน

สายมูมาทางนี้ เครื่องประดับเสริมดวง ประจำวันเกิด ใส่แล้วดี ใส่แล้วเฮง เงินมา ผู้มา

บทความโดย

PP.