สวดวนไป 14 คาถา ในชีวิตประจำวัน คาถาเรียกเงิน คาถาความรัก คาถากันผี

lead image

รวมบทสวด คาถา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวดทุกวัน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

รวม คาถา และบทสวด ในชีวิตประจำวัน

รวมบทสวด คาถา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สวดทุกวัน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งคาถาเรียกโชคลาภเงินทอง คาถาความรัก คาถาสุขภาพ คาถากันผี กันสัตว์ร้าย ไปจนถึงคาถาคลอดลูกง่าย

คาถาต่อรองเจ้าหนี้

 • คาถาต่อรองเจ้าหนี้

คาถาดลใจให้เจ้าหนี้ใจอ่อน ขอผ่อนปรน เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

คาถาเจรจาสำเร็จ

 • คาถาคุยกับลูกค้าราบรื่น

คาถาเจรจาสำเร็จ ใช้สำหรับเสกน้ำล้างหน้าตอนเช้า ก่อนออกไปคุยงานกับลูกค้า จะช่วยให้เจรจาราบรื่น สำเร็จตามที่หวังไว้

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโม พุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ

คาถาสมัครงาน

 • คาถาสมัครงาน

คาถาสร้างความประทับใจ ช่วยให้การสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี เพิ่มเสน่ห์ เพิ่มความน่าสนใจ เพิ่มโอกาสการได้งาน

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

คาถาเมตตามหานิยม

 • คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเมตตามหานิยม เจ้านายรักใคร่เอ็นดู เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้สวดทุกวันก่อนออกจากบ้าน

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

คาถาค้าขายรุ่ง

 • คาถาค้าขายรุ่ง

คาถาทำมาค้าขายดี เหมาะกับเซลล์ พ่อค้าแม่ค้า เจรจาค้าขายรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา

(ตั้งนะโม 3 จบ) อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

คาถามัดใจ

 • คาถามัดใจ

คาถาทำให้เขารักเขาหลง เสกให้คนรักคิดถึงอยู่เสมอ ใช้สวดก่อนนอน

(ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

คาถาเพิ่มเสน่ห์

 • คาถาทำให้เขารักตอบ

คาถาเพิ่มเสน่ห์ ใช้เสกดอกไม้ก่อนให้คนที่ชอบ เมื่อเขารับไปและสูดดม เขาก็จะรักเราตอบ

(ตั้งนะโม 3 จบ) โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

คาถาป้องกันภัย

 • คาถากันขโมย

คาถาป้องกันภัย กันไฟไหม้ กันขโมน ใช้สวดภาวนากับทราย 7 จบ จากนั้นทำไปโปรดรอบบ้านทั้ง 8 ทิศ

ปันจะมาเร ชิโณนาโถ ปัตโตสัมโพทิมุตตะมัง อะรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา

คาถากันผี

 • คาถากันผี

คาถากันผีสางนางไม้ ใช้สวดเวลากลัวผี วิญญาญจะไม่รบกวน ไม่เข้าใกล้

(ตั้งนะโม 3 จบ) นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถากันงู

 • คาถากันงู

คาถากันสัตว์ร้าย งูพิษ ใช้สวดเวลาเข้าป่า พื้นที่รกชัน หรือเวลาเจองู จะช่วยให้ปลอดภัย สัตว์ร้ายไม่เข้ามาทำอันตราย

(ตั้งนะโม 3 จบ) ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงู นะกาโร โหติสัมภะโว

คาถากันหมา

 • คาถากันหมา

คาถาปิดปากสุนัข กันหมาดุ ใช้สวดภาวนาเวลาเจอหมาที่ดุ ๆ หมาเห่าไม่หยุด จะช่วยให้หมาไม่มาทำร้าย

นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ อุอะมะ

คาถาเรียกเงิน

 • คาถามหาลาภ

คาถาเรียกเงิน เรียกโชคลาภ ใช้สวดตอนเช้า 3 จบ และก่อนนอน 3 จบ ช่วยเรียกทรัพย์ เสกเงินเข้ากระเป๋า

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขับรถ

 • คาถาขับรถ

คาถาไม่หลับใน สำหรับคนที่ขับรถ ใช้สวดก่อนขับรถ ก่อนเดินทางไกล ช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

(ตั้งนะโม 3 จบ) เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง

คาถาคลอดลูกง่าย

 • คาถาคลอดลูกง่าย

คาถาคลอดง่าย สวดขณะลูบครรภ์ ช่วยให้คลอดง่าย สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก

(ตั้งนะโม 3 จบ) ยโตหัง ภคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 สถานที่ขอแฟนในกรุงเทพ กราบไหว้ซะ จะได้ไม่นก!

สักยันต์จิ้งจก สุดยอดยันต์มหาเสน่ห์ อยากได้เงิน อยากได้ผู้ ต้องสักแบบไหน

สายมูมาทางนี้ เครื่องประดับเสริมดวง ประจำวันเกิด ใส่แล้วดี ใส่แล้วเฮง เงินมา ผู้มา

บทความโดย

PP.